Valimisliit Vali Viimsi on 2021. aasta suvel asutatud valimisliit. "Vali Viimsi" koondab Viimsi valla alevike ja külade
elanikke, kellele läheb koduvallas toimuv korda ja kes leiavad, et Viimsi valla juhtimiskultuuri saaks kõvasti parendada. Viimsi valda saaks juhtida ausamalt, läbipaistvamalt, kaasavamalt, hoolivamalt, meie raha saaks kulutada läbipaistvamalt ja õiglasemalt..  

Valimisliidu "Vali Viimsi" loomise juures on olnud Pille Petersoo, Rita Veskimeister, Antoon van Rens, Katrin Markii, Henry Liimal, Hannes Kadak, Piret Simmo, Ain Pinnonen, Valter Puuström jt.

17. oktoobril 2021. a toimuvatele kohalike omavalitsuste valimistele minnakse Viimsi vallas vastu 19-liikmelise nimekirjaga.

Vali Viimsi! 

Meie programm

KOV2021 valimistel

Valimisliit “Vali Viimsi” programm 2021 koosneb kolmest põhilisest teemaplokist:

1. Ajame Viimsi asja ausalt

Kohalik omavalitsus peab alati olema näoga inimese poole, Viimsis on juhtimine viimsilastest pigem kaugenenud. Viimastel aastatel on vallavalitsus võtnud vastu otsuseid, mis jäävad vallaelanikele arusaamatuks, ja nii mõnedki vastu võetud otsused on vastuolus Viimsi elanike huvidega. Näeme, et võimulolijate isiklikud huvid on olulisemad kui avalik huvi. See puudutab ka Viimsi valla äriühinguid.

2. Ei betoonile, jah rohelusele 

Võrreldes 2000. aastal kehtestatud ja praegugi kehtiva üldplaneeringuga, on Viimsi valla elanikkond kasvanud 2,6 korda (2000. aastal oli elanike arv u 8000, 2021. aastal on elanike arv Rahvastikuregistri andmeil üle 21 000). Kinnisvarabuum ei saa sellises mahus ja tempos jätkuda, sest infrastruktuur ei pea vastu ja looduskeskkond ammugi mitte.

3. Näoga SINU poole!

Tark ja haritud Viimsi. Hooliv vald, hoitud inimesed. Ettevõtlik Viimsi. Kultuurne Viimsi. Sportlik ja aktiivne Viimsi. Väärikas vananemine. Lemmikloomasõbralik Viimsi. 

Tutvu kogu meie programmiga: VL Vali Viimsi programm

Meie inimesed

Meie inimesed


  • Meie nimekirjas kandideerivatel inimestel puudub isiklik majanduslik huvi Viimsi vallas. Viimsi on meie kodu.
  • Meie valimisliit on parteiülene. Valimisliitu kuulub nii inimesi, kes kuuluvad või on kuulunud erinevatesse erakondadesse, kui ka neid, kes ei ole kunagi ühegi erakonna liikmed olnud.
  • Meie inimesed esindavad kogu Viimsi valda oma mitmekesisuses ja kõiki ühendab soov esindada kogu Viimsi elanikkonna huve.

Liitu meiega!

Kutsume kõiki aktiivseid ja tegusaid viimsikaid koos meiega kohalikku elu edendama!


VL Vali Viimsi kontakt: 

Antoon van Rens
E-mail: antoonvanrens@gmail.com

Pille Petersoo
E-mail: petersoo@yahoo.com


Valimiste info:

Valimispäev on 17. oktoobril, mil hääletamine toimub kell 9.00 – 20.00.

15. – 16. oktoobril toimub eelhääletamine. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 – 20.00. 

11. – 16. oktoobril toimub elektrooniline hääletamine.
Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kell 20.00.

11. – 14. oktoobril toimub eelhääletamine vähemalt ühes igas vallas ja linnas määratud jaoskonnas. Toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Viimsi vallas on KOV 2021 valimistel avatud neli valimisjaoskonda, mis on avatud järgmiselt:

  • Valimisjaoskond nr 1

Asukoht: Nelgi tee 1, Viimsi alevik (Viimsi vallamaja). Hääletamisruum asub I korrusel Viimsi Huvikeskuse saalis.
Valimisjaoskond nr 1 on avatud terve valimisnädal, so perioodil 11. oktoober  -  17 oktoober 2021. Valimisjaoskond nr 1 korraldab väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist ning vajadusel hääletamist ka asukohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

  • Valimisjaoskond nr 2

Asukoht: Randvere tee 9, Haabneeme alevik (Viimsi Raamatukogu). Hääletamisruum asub Viimsi Marketis asuvas Viimsi Raamatukogu suures konverentsisaalis.
Valimisjaoskond nr 2 on avatud perioodil 15. oktoober  - 17 oktoober 2021.

  • Valimisjaoskond nr 3

Asukoht: Kibuvitsa tee 1, Randvere küla (Randvere lasteaed/päevakeskus). Hääletamisruum asub Randvere lasteaia I korruse saalis.
Valimisjaoskond nr 3 on avatud perioodil 15. oktoober  - 17 oktoober 2021.

  • Valimisjaoskond nr 4

Asukoht: Idaotsa küla, Prangli saar (Prangli Põhikool). Hääletamisruum asub Prangli Põhikooli ruumides.
Valimisjaoskond nr 4 on avatud perioodil 15. oktoober  - 17 oktoober 2021.

Kodus hääletamist korraldavad kõik neli valimisjaoskonda.